Å bli ISO-sertifisert var en viktig målsetting for alle i Fjellinjen sommeren 2016. Arbeidet med kvalitet i alle ledd er allikevel ikke nytt for oss, vi høster av flere års kvalitetsfokus når ISO-sertifikatet nå henger på veggen. 


Verdien i et styringssystem basert på kravene i ISO 9001:2015 ligger i en evne til å levere tjenester som oppfyller kundens krav og krav i lover og forskrifter - hver eneste dag. Styringssystemet sikrer at hele verdikjeden er ivaretatt, i en kombinasjon av prosess- og linjestyring. Vi unngår dobbeltarbeid, sikrer at det alltid er noen som holder stafettpinnen og gjennom avvikshåndtering sikres forbedringstiltak. 


Alle medarbeiderne har eierskap til både sertifikat og styringssystemet og gode forslag meldes inn og blir foredlet. Et ønske og en vilje til en kontinuerlig forbedring av selskapet og våre prosesser er sterkt forankret hos alle medarbeiderne.