Den vanligste årsaken er at AutoPASS-avtalen ikke er sagt opp på den solgte bilen. Våre systemer er ikke knyttet opp mot Statens vegvesens motorvognregister, derfor er det viktig at du logger inn og endrer avtalen din hvis du selger og kjøper bil. En annen årsak kan være at de fakturerte passeringene gjelder fra før bilen ble solgt og avtalen ble avsluttet.

Logg inn for å se full oversikt over alle fakturaer og bompasseringer.