Troms og Finnm. fylkesk.
100
248
540
717
835
939
1057
1113
1181
1299