Våre avtalevilkår kommer i flere deler. Ett for deg som kunde og ett for hvert valgt produkt eller tjeneste. 

Avtalevilkår privatkunde 

Avtalevilkår bedriftskunde 

Produktvilkår AutoPASS 

Produktvilkår utland

Se våre ofte stilte spørsmål om vilkår

Endringer i avtalevilkår fra 1.2.24.
Det er gjort mindre justeringer og presiseringer i avtalevilkårene for privatkunder og produktvilkåret for AutoPASS med virkning fra 1.2.24.

Avtalevilkår privatkunde:
- Informasjon om priser er tatt inn i punkt 6.1
- Tydeliggjøring av endringsadgang er tatt inn i punkt 7.1 og 7.2
- Presisering av rutine ved oppsigelser er tatt inn i punkt 13.1 og 13.2

Produktvilkår AutoPASS:
- Betalingsplikt ved feil bruk av bombrikke er tydeliggjort i punkt 3.7 og 3.11
- Rutiner ved oppsigelse er presisert i punkt 8.1
- Tilleggsvilkår om depositum for avtaler inngått før 1.11.23 er tatt inn