1.  Definisjoner
  1.1 AutoPASS: AutoPASS er det norske systemet for elektronisk registrering og betaling av bompasseringer som eies av Statens vegvesen.


  1.2 Avtaleoperatør: Trafikantbetalingsinnkrever utenfor Norge som Selskapet har avtale om innkreving med.

  1.3 Avtalepassering: En bom- eller ferjepassering som er registrert og tilordnet Kundens avtale med Selskapet.

  1.4 Trafikantbetalingsinnkrever: En virksomhet som krever inn trafikantbetaling. En Trafikantbetalingsinnkrever tilsvarer en Operatør i det norske AutoPASS Samvirke.

  1.5 Utstederforskriften: Utstederforskriften er forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter som regulerer utstedervirksomhet for bompenger på det offentlige vegnettet i Norge og elektronisk billettering gjennom AutoPASS Samvirke.
   
 2. Særlige avtalevilkår
  2.1 Denne avtalen («Avtalen») er en avtale mellom deg som privat- eller bedriftskunde (heretter kalt «Kunde») og Fremtind Service AS (heretter kalt «Selskapet») om betaling for bom- og ferjepasseringer utenfor Norge. De generelle avtalevilkårene for privat- eller bedriftskunder og produktvilkår for AutoPASS (se pkt. 2.3) gjelder også, men denne Avtalen har forrang ved motstrid.


  2.2 Avtalen gjelder kun innkreving av betaling for Avtalepasseringer utenfor Norge som foretas hos Avtaleoperatører. Avtalepasseringer omfatter ellers alle passeringer knyttet til Kundens Avtale, uavhengig om Avtalepasseringen er registrert med bombrikke eller bilde.

  2.3 Gyldig AutoPASS-avtale med Selskapet er en forutsetning for denne Avtalen og fakturering av utenlandspasseringer via Selskapet. Utstederforskriften gjelder ikke for utenlandspasseringer, men AutoPASS-vilkårene med Selskapet gjelder så langt de passer. Punkt 5.5 om skadesløsholdelse i produktvilkårene for AutoPASS gjelder ikke for denne Avtalen.
   
 3. Forholdet til Avtaleoperatørene
  3.1 Kunden kan tegne egne avtaler direkte med Avtaleoperatørene. Dersom AutoPASS-avtalen med Selskapet opphører, vil imidlertid også rabattavtaler inngått direkte med Avtaleoperatørene opphøre.
   
 4. Takster og rabatter mv.
  4.1 Takster og rabatter for bruk av Avtalen i bompengeanlegg og ferjeanlegg fastsettes av Avtaleoperatørene.  Informasjon om takster og rabatter finnes på nettsidene til den enkelte Avtaleoperatør.

  4.2 Takstene i de utenlandske anleggene er angitt i lokal valuta. Selskapet vil regne om til norske kroner ved å benytte kurser fra Norges Bank på tidspunktet Selskapet mottar informasjon om passeringen med et valutapåslag. Valutapåslaget er angitt i Selskapets prisliste.
   

Se som PDF (328KB)