Hva er timesregel?

Med AutoPASS-avtale betaler du kun for én bompassering i timen i ett område med fordelen timesregel. Se bompengeselskapenes egne nettsider for gjeldende områder og priser.

Eksempel
Kvammapakken består av flere bomstasjoner, passerer du flere av disse innen 90 minutter, betaler du bare for èn bompassering. Timesregel er en fordel du får med gyldig AutoPASS-avtale og aktiv bombrikke i ditt kjøretøy.

Hva er månedstak?

Månedstak er en fordel du får med gyldig AutoPASS-avtale og aktiv bombrikke. Du betaler for et maks antall betalende bompasseringer per kalendermåned, per kjøretøy knyttet til avtalen din. Det er bare passeringer du betaler for som telles med i månedstaket. Passeringer som blir gratis på grunn av timesregel telles derfor ikke med. Se bompengeselskapenes egne nettsider for gjeldende områder og antall passeringer som kreves for å oppnå månedstaket. 

Eksempel
Tromsø sitt bomprosjekt Bypakke Tenk Tromsø har et månedstak på 80 passeringer. Det betyr at hvis du kjører mer enn 80 ganger gjennom bomringen i Tromsø i januar måned vil du kun belastes for de 80 første passeringene. Hvis du oppretter AutoPASS-avtale i midten av en måned, vil du kanskje ikke oppnå månedstak for den måneden.

Hvilke områder har timesregel og månedstak? 

Gå til bompengeselskapenes egne nettsider for å se hvilke områder som gjelder. 

Du kan også bruke bompengekalkulatoren, da vil timesregelen vise gratis passeringer.