Du må ha AutoPASS-avtale for å få rabatt. Det gjelder også for områder hvor du får 100 % rabatt for elbil. Uten gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler du ordinær pris.

Elbiler får 100 % rabatt i disse områdene:

Se oversikt

Elbiler får minst 50 % rabatt i disse områdene:

Se oversikt

Elkjøretøy i takstgruppe 2 får 100 % rabatt på bompasseringer i hele Norge.

Elvarebil

I bomstasjoner knyttet til Fjellinjen i og rundt Oslo, får elvarebiler under 3500 kg 100 % rabatt med gyldig AutoPASS-avtale.

Hydrogenbil

Hydrogenbiler får samme rabatt som elbil i alle bomanlegg. Unntaket er bomanlegg som er knyttet til Bomringen i Bergen og Fjellinjen i og rundt Oslo. Her får hydrogenbiler 100 % rabatt så lenge du har en aktiv og gyldig AutoPASS-avtale. 

For å få rabatt på passeringene må du ha en aktiv AutoPASS-avtale. Du trenger ikke å sende dokumentasjon på at det er en hydrogenbil så lenge det er en norskregistrert bil.

Rabatt utenfor Norge?

Hvis du har en tilleggsavtale med Storebæltboren og Øresundbroen får du rabatt på passeringer hvis du kjører elbil, hydrogenbil eller Euro 6

Bestill avtale