Elbiler med gyldig AutoPASS-avtale får alltid minst 50 % rabatt på bompasseringer. I noen områder kjører elbiler fortsatt gratis i bomringene. 

Elbiler får 50 % til 100 % rabatt i noen områder
Du må ha gyldig AutoPASS-avtale for å få rabatt. Det gjelder også for områder hvor du får 100 % rabatt for elbil. Uten gyldig AutoPASS-avtale og brikke betaler du ordinær pris.

Elkjøretøy i takstgruppe 2 får opp til 100 % rabatt 

Elvarebil

Elvarebil under 3500 kg med gyldig AutoPASS-avtale får noen steder enda høyere rabatt i bomstasjoner enn vanlig Elbil.

Hydrogenbil

Hydrogenbiler får samme rabatt som elbil i alle bomanlegg. Unntaket er bomanlegg som er knyttet til Bomringen i Bergen og Fjellinjen i og rundt Oslo. Her får hydrogenbiler 100 % rabatt så lenge du har en aktiv og gyldig AutoPASS-avtale. 

For å få rabatt på passeringene må du ha en aktiv AutoPASS-avtale. Du trenger ikke å sende dokumentasjon på at det er en hydrogenbil så lenge det er en norskregistrert bil.

Rabatt utenfor Norge

Hvis du har en tilleggsavtale med Storebæltbroen og Øresundbroen får du rabatt på passeringer hvis du kjører elbil, hydrogenbil eller Euro 6.