Grupper som kan søke om fritak i bomringen

 • Kollektivtransport i rute
 • Forflytningshemmede med HC-kort
 • Utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag


Grupper som ikke trenger å søke om fritak

 • Gående og syklende
 • Motorsykkel og moped
   

HC-kort

Har du gyldig HC-kort og AutoPASS-avtale hos oss kan du søke om fritak i bomringene hos ditt lokale bompengeselskap. Du finner gjeldende områder på bompengeselskapenes egne sider. Du må ha gyldig AutoPASS-avtale og bombrikke registrert på ditt kjøretøy før du søker om fritak. Søknad og dokumentasjon må sendes til bompengeselskapet, og ikke Fremtind Service som er AutoPASS-utsteder. 

Viktig å huske

 • Navnet på AutoPASS-avtalen må være det samme som på HC-kortet 
 • Fritaket må oppdateres hvis du bytter eller får ny bombrikke
 • Fritaket har ikke tilbakevirkende kraft
   

Tilfeller hvor fritaket ditt faller bort

 • Hvis gyldigheten på HC-kortet ditt utløper
 • Hvis du sier opp AutoPASS-avtalen 
 • Hvis du bytter bombrikke uten å søke om fritak på nytt
 • Hvis AutoPASS-avtalen din sperres på grunn av inkasso 

Opprett avtale

Finn bompengeselskap 
Les mer om fritak