Har du gyldig HC-kort kan du søke fritak i bomanleggene. Du må ha gyldig AutoPASS-avtale og bombrikke registrert på ditt kjøretøy før du søker om fritak. Har du ikke gyldig AutoPASS-avtale oppretter du det via lenken nedenfor.

Viktig å huske

  • Navnet på AutoPASS-avtalen må være det samme som på HC-kortet 
  • Fritaket må oppdateres hvis du bytter eller får ny AutoPASS-brikke
  • Fritaket har ikke tilbakevirkende kraft

Opprett avtale

Søknaden om fritak må sendes til ditt lokale bompengeselskap. I lenken under finner du hvilket bompengeprosjekt og område fritakene gjelder. Velg deretter ditt lokale bompengeselskap for å søke fritak. 

Finn bompengeselskap

Tilfeller hvor fritaket ditt faller bort

  • Hvis du sier opp AutoPASS-avtalen din
  • Hvis du bytter AutoPASS-brikke uten å søke om fritak på nytt
  • Hvis gyldigheten på HC-kortet ditt utløper
  • Hvis AutoPASS-avtalen din sperres på grunn av inkasso *

Les mer om fritak

* Hvis AutoPASS-avtalen din er inaktiv eller sperret grunnet inkasso vil ikke AutoPASS-avtalen din være gyldig. Dette innebærer at du ikke vil få fritak, og du vil motta faktura uten rabatter.