For å få fritak må du ha en aktiv AutoPASS-avtale registrert på bilen og HC-kortet må være registrert på samme navn. HC-kortet må være gyldig i minimum to år. Du kan kun ha fritak på én bil.

Hvis du ikke har AutoPASS-avtale, så oppretter du det før du sender inn forsiden og baksiden av parkeringskortet.

Opprett AutoPASS-avtale 

Fritaket registres hos et bompengeselskap. For å få fritaket registrert på din AutoPASS-avtale, må du sende forsiden og baksiden av parkeringskortet, samt legge ved brikkenummer.

Kontakt et bompengeselskap 

 

Når må du kontakte bompengeselskapet for å oppdatere fritaket?

  • Hvis gyldigheten på parkeringskortet har utløpt og du har fått nytt parkeringskort
  • Hvis du bytter eller har fått ny AutoPASS-brikke

Fritaket er registrert på bombrikken. Hvis du endrer bilnummer på bombrikken fritaket er registrert på, trenger du ikke å informere bompengeselskapet om det.

Tilfeller hvor fritaket ditt faller bort

  • Hvis du sier opp AutoPASS-avtalen din
  • Hvis AutoPASS-avtalen din sperres på grunn av inkasso *
  • Hvis du bytter AutoPASS-brikke uten å søke om fritak på nytt
  • Hvis gyldigheten på HC-kortet ditt utløper

* Hvis AutoPASS-avtalen din er inaktiv eller sperret grunnet inkasso vil ikke AutoPASS-avtalen din være gyldig. Dette innebærer at du ikke vil få fritak, og du vil motta faktura uten rabatter eller timesregler.

Hvilke steder gjelder fritaket

Oslo, Bergen, Nord-Jæren, Hauglandspakken, Miljøpakken i Trondheim, Kristiansand, Vegpakke i Harstad, Bypakke Grenland, Bypakke Nedre Glomma, Førdepakken og Bypakke Bodø. Passeringer utenom disse områdene må betales, men du vil få passeringene til rabattert pris.