Hvis du ikke har AutoPASS-avtale, så oppretter du det før du sender parkeringskortet til et bompengeselskap.

Opprett avtale

Når må du kontakte bompengeselskapet for å oppdatere fritaket?

  • Hvis gyldigheten på parkeringskortet har utløpt og du har fått nytt parkeringskort
  • Hvis du bytter eller har fått ny AutoPASS-brikke

Kontakt bompengseslskap

Tilfeller hvor fritaket ditt faller bort

  • Hvis du sier opp AutoPASS-avtalen din
  • Hvis AutoPASS-avtalen din sperres på grunn av inkasso *
  • Hvis du bytter AutoPASS-brikke uten å søke om fritak på nytt
  • Hvis gyldigheten på HC-kortet ditt utløper

Les mer om fritak med HC-kort

* Hvis AutoPASS-avtalen din er inaktiv eller sperret grunnet inkasso vil ikke AutoPASS-avtalen din være gyldig. Dette innebærer at du ikke vil få fritak, og du vil motta faktura uten rabatter eller timesregler.