HC-kort

For å få fritak må du ha en aktiv AutoPASS-avtale registrert på bilen og HC-kortet må være registrert på samme navn. HC-kortet må være gyldig i minimum to år. Du kan kun ha fritak på én bil.

Hvis du ikke har AutoPASS-avtale, så oppretter du det før du sender inn forsiden og baksiden av parkeringskortet.

Opprett AutoPASS-avtale 

Fritaket registres hos et bompengeselskap. For å få fritaket registrert på din AutoPASS-avtale, må du sende forsiden og baksiden av parkeringskortet, samt legge ved brikkenummer.

Send kopi av parkeringskortet

Hvis AutoPASS-avtalen din er inaktiv eller sperret grunnet inkasso vil ikke AutoPASS-avtalen din være gyldig. Dette innebærer at du ikke vil få fritak, og du vil motta faktura uten rabatter eller timesregler.

Elbil

Med elbil får du normalt minimum 50 % rabatt på dine bomstasjoner. Rabatten varrierer fra området til området, men du får aldri mindre enn 50 % rabatt.

For å få rabatt, må du ha AutoPASS-avtale. Alle steder utenom Oslo og Bergen betaler du pris uten rabatt for takstgruppe 1 hvis du ikke har AutoPASS-avtale. Dette gjelder også for steder der du får 100 % rabatt for elbil med AutoPASS-avtale. 

For personbil får du fortstatt 100 % rabatt i disse områdene:

Elkjøretøy i takstgruppe 2 får 100 % rabatt på bompasseringer i hele Norge.

For å få rabatt på passeringene, må du ha en aktiv AutoPASS-avtale, men du trenger ikke å sende inn noe dokumentasjon på at det er en elbil, så lenge det er en norsk-registrert bil.

Hydrogenbil

Hydrogebil får samme takst eller 100 % rabatt som elbil i alle bomanlegg utenom de som er knyttet til Bomringen i Bergen og bomanlegg som er knyttet til Fjellinjen. Her får hydrogenbiler 100 % rabatt så lenge du har en aktiv og gyldig AutoPASS-avtale. 

For å få rabatt på passeringene, må du ha en aktiv AutoPASS-avtale, men du trenger ikke å sende inn noe dokumentasjon på at det er en hydrogenbil, så lenge det er en norsk-registrert bil.

Bestil AutoPASS-avtale 

Elvarebil

I bomstasjoner knyttet til Fjellinjen, altså bomstasjoner i og rundt Oslo, får du fritak på elvarebil under 3500 kg hvis du har en gyldig AutoPASS-avtale.

 

Marker alle filene du vil sende i dialogboksen