Troms og Finnm. fylkesk.
25
115
257
355
435
505
602
642
712
783