Statens vegvesen Region Øst har godkjent prisjustering av Fjellinjens takster ved bomstasjonene i Oslo. Dette er i tråd med veksten i konsumprisindeksen. Prisene i bomringen i Bærum blir ikke endret. 

Takstgruppe 1

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale.

Priser i Oslo fra 1. juli 2018
Bomstasjonene i OsloBensin / Ladbar hydbridDieselEl- og hydrogenbil
Passering utenom rush45 kr50 kr0 kr
Med AutoPASS-avtale (10 % rabatt)40,50 kr45 kr0 kr
Passering i rush55 kr60 kr0 kr
Med AutoPASS-avtale (10 % rabatt)49,50 kr54 kr0 kr

 

Takstgruppe 2

Takstgruppen omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig AutoPASS-avtale. 

Priser i Oslo fra 1. juli 2018
Bomstasjonene i OsloEuro VIEuro V og eldreEl-og hydrogen
Passering utenom rush104 kr166 kr0 kr
Med AutoPASS-avtale (10 % rabatt)93,60 kr149,40 kr0 kr
Passering i rush135 kr198 kr0 kr
Med AutoPASS-avtale (10 % rabatt)121,50 kr178,20 kr0 kr

Se nåværende takster

Passering i rush registreres i tidsrommet mellom 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00.

Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på helgedager (lørdag og søndag), offisielle fridager og i juli. I tillegg er julaften, nyttårsaften og onsdag før påske fritatt for rushtidstillegg.

Ladbare hybrider i takstgruppe 1 belastes som bensinbil. Ladbare hybrider i takstgruppe 2 belastes takst som Euro VI.

Rabatt

Rabatten for kunder med gyldig AutoPASS-avtale forblir uendret på 10 %. Rabatten gjelder uansett hvilket bompengeselskap du har avtale med i Norge eller i EasyGo-samarbeidet. Avtalekunder betaler for maks 60 passeringer per måned og belastes for kun én passering per time. Timeregel og passeringstak gjelder separat for bomringen i Oslo og bomringen i Bærum. Alle stasjoner er automatiske og passeringer faktureres etterskuddsvis.

Fritak

Følgende er fritatt avgift i bomringen: Motorsykler, buss i rute, utrykningskjøretøy og forflytningshemmede med gyldig parkeringskort, der kortet har en gyldighetsperiode som er lengre enn to år.