Bompengekalkulatoren viser ikke historiske priser. Feltene for dato og klokkeslett kan benyttes for korrekt visning av rushtidspriser.