Kalkulatoren viser ikke historiske priser. Benytt felter for dato og klokkeslett for korrekt visning av rushtidpris. Noen ferjesamband har et bompengepåslag som det ikke gis rabatt på, men kalkulatoren beregner rabatt på denne delen av prisen.