Fra 1. november får vi nye avtalevilkår. Nedenfor er de viktigste endringene som kommer for deg som kunde. Du vil motta en e-post eller sms om endringen. 

Fra depositum til brikkeabonnement
Fra 1. november fjerner vi ordningen med depositum og erstatter det med et brikkeabonnement, som vil koste fem kroner per måned. Abonnementsprisen dekker kostnadene vi har i forbindelse med kjøp, utsendelse og erstatning av bombrikker.

For de som allerede har betalt depositum, vil kostnaden for brikkeabonnementet bli trukket fra dette beløpet, inntil depositumet er brukt opp. Brikkeabonnementet vises på fakturaen fra oss. Velger du å avslutte abonnementet før depositumet er brukt opp, vil du få refundert det gjenstående beløpet.

Krav om korrekt montert bombrikke for å få rabatt
Det nasjonale regelverket for AutoPASS, krever at alle må ha gyldig AutoPASS-avtale og korrekt montert bombrikke for å kunne få rabatt og andre fordeler. Dette kravet gjelder uansett hvor man har AutoPASS-avtalen sin.

Vi vurderer å ta ekstra betalt for bompasseringer uten brikke
I dag er det mange kjøretøy som passerer bomstasjonene uten riktig montert bombrikke. Dette fører til manuell behandling som gir oss merkostnader. Dette er et generelt bransjeproblem.

Hvis det høye antallet bompasseringer uten brikke ikke går vesentlig ned, kan det bli aktuelt å ta ekstra betalt for disse passeringene.

Er informasjonen vi har om deg og kjøretøyet ditt korrekt?
Det er kunden som er ansvarlig for at avtalen er oppdatert med korrekt informasjon.
Endringer kan gjøres på fremtindservice.no.

Når en kunde endrer AutoPASS-avtalen sin, sender vi en melding til det nasjonale AutoPASS-systemet. Endringer skjer når meldingen er registrert og det nasjonale systemet er oppdatert.

Vi gjør også oppmerksom på at Fremtind Service nå har rett til å oppdatere avtalen med informasjon innhentet fra offentlige registre som folkeregisteret og motorvognregisteret.

Legg merke til at fullstendige vilkår består av tre avtaledokumenter. De tre avtalene er kundeavtale (egen for privat og bedrift), produktavtale AutoPASS og produktavtale for passeringer i utlandet. Fullstendige vilkår finner du ved å følge lenken under. 

Avtalevilkår