Formålet med erklæringen er å formidle hvorfor vi behandler personopplysninger, hvilke opplysninger vi behandler, hvem som er ansvarlig for vår behandling, hvordan vi ivaretar ditt personvern og hvilke lovfestede rettigheter du som er registrert har når det gjelder disse personopplysningene.

I personvernerklæring kan du også be om innsyn i de personopplysningene Fremtind Service har om deg, eller be om å få informasjon om deg utlevert eller slettet. 

Les personvernerklæringen