Med elbil er taksten minimum 50 % rabatt av ordinær takst med aktiv og gyldig AutoPASS-avtale. Besøk ditt lokale bompengeselskap for å se gjeldende takster. 

Fjellinjen / Oslo 
Ferde / Vest- og Sørlandet 
Vegamot / Midt-Norge 
Vegfinans / Østlandet
BPS Nord / Nord-Norge

Nullutslippskjøretøy over 3.500 kg får fortsatt fritak for bompasseringer i hele Norge med AutoPASS-avtale og bombrikke. Bestill AutoPASS-avtale i dag så får du alle fordelene. 

Bestill bombrikke