Oppdateringene av de nasjonale bompengeløsningene forutsetter naturligvis at nye avtaler, endring av avtaler eller opphør av avtaler er registrert i Fremtind Service’ systemer. Alle våre kunder kan oppdatere avtaleinformasjon ved å logge inn på fremtindservice.no. 

Løsningen med timesoppdatering er blitt mulig som følge av Fremtind Service overgang til ny systemløsning høsten 2021.