Flere bompengeselskap fjerner nå kravet om AutoPASS-avtale og bombrikke for å få fordelen med timesregel. Timesregel betyr at bilisten kun betaler for én bompassering i løpet av en time selv om en bomstasjon eller bomring passeres flere ganger.

Endringen gjelder kun timesregelen, og bilistene må fortsatt ha gyldig AutoPASS-avtale og bombrikke for å få rabatt og andre fordeler.

Mye penger å spare

Alle lette kjøretøy som person- og varebiler med AutoPASS-avtale og bombrikke får en rabatt på tjue prosent på bompasseringer. I tillegg får bilistene ti prosent rabatt på ferjer. For Fremtind Service’ kunder utgjorde denne rabatten i gjennomsnitt mer enn 1.200 kroner i 2022.

For elbilistene er det enda mer å spare. Elbiler må i de aller fleste bomstasjonene betale samme pris som en dieselbil hvis AutoPASS-avtalen og bombrikken mangler.

AutoPASS-avtale er også nødvendig for å få fordelen månedstak. Månedstak betyr at et kjøretøy ikke belastes for mer enn et maksimalt antall passeringer i løpet av en måned. For eksempel belastes man i Ålesund for maksimalt 60 betalende passeringer i måneden, mens tallet i Tromsø er 80.