Når du bytter eller selger bil, er det mye å huske. Du husker kanskje å ta ut bombrikken fra bilen, men du glemmer kanskje det viktigste: å endre bompengeavtalen. Det kan bli en dyr forglemmelse. 

Ved å varsle deg som kunde med SMS eller e-post ved et eierskifte på kjøretøyet tar vi et viktig grep for å forhindre bekymringer knyttet til bompengebetalinger ved bytte og salg av bil.

AutoPASS-systemet i Norge er faktisk et av de meste effektive i verden. Likevel er det et klart problem at selgeren av en bil risikerer å måtte dekke kjøperens bom- og fergeutgifter hvis AutoPASS-avtalen ikke oppdateres ved eierskifte. For å løse dette problemet, varsler vi nå alle personkunder med AutoPASS-abonnement så snart vi får informasjon om eierskifter fra Motorvognregisteret.* 

Mer brukervennlig
Foreløpige tall viser at omtrent halvparten endrer AutoPASS-avtalen sin når de selger eller bytter bil. Den resterende halvparten får nå SMS eller e-post som minner dem om å oppdatere denne. Av dem som mottar påminnelsen, oppdaterer halvparten avtalen innen tre dager.

*Dette varselet er betinget av at kontaktinformasjonen, inkludert mobilnummer og e-post, er oppdatert.