For oss i Fremtind Service er 2020 et spesielt og viktig år som vi kommer til å huske lenge. Året startet med store forventninger om alt som skulle skje. Vi, som Fjellinjen Utsteder, var klare for salg, vi skulle avhendes fra morselskapet, Fjellinjen. I tillegg skulle vi ta i bruk et nytt sentralsystem som skulle blant annet bidra til en enklere hverdag for kundene og mer effektiv drift.

I årsrapporten kan du lese om hvordan 2020 har vært. Hvordan påvirket det oss at korona kom og Norge stengte ned 12.mars? Ville det være mulig å opprettholde drift og planer, samt etablere et nytt selskap fra hver våre stuer foran en skjerm, var spørsmål vi alle stilte oss. Ble vi solgt, greide vi å fortsatt gi våre kunder god kundeservice, og fikk vi tatt i bruk nytt sentralsystem?

I 2020 fikk vi et positivt resultat. Det ble på 1,4 millioner etter skatt. Fremover satser vi på mer vekst, slik at marginen forhåpentligvis vil øke. Dette er vårt første regnskap for et helt år. I årsrapporten kan du lese mer om regnskapet for 2020 og utsiktene framover.

Årsrapport - 2020 (PDF, 1MB)