Månedstak er en fordel du får med gyldig AutoPASS-avtale og aktiv bombrikke. Du betaler for et gitt antall bompasseringer per kjøretøy knyttet til avtalen din, per kalendermåned. Det er bare passeringer du betaler for som telles med i månedstaket. Passeringer som blir gratis på grunn av timesregel telles derfor ikke med. 

Eksempel:
Tromsø sitt bomprosjekt Bypakke Tenk Tromsø har et månedstak på 80 passeringer. Det betyr at hvis du kjører mer enn 80 ganger gjennom bomringen i Tromsø i januar måned vil du kun belastes for de 80 første passeringene. Hvis du oppretter AutoPASS-avtale i midten av en måned, vil du kanskje ikke oppnå månedstak for den måneden.

Bomprosjektene har ulikt antall passeringer for månedstak, disse finner du ved å se ditt lokale bompengeselskap sine egne nettsider. Der vil du også finne gjeldende områder og takster. Månedstak får du kun med gyldig AutoPASS-avtale og aktiv bombrikke i bilen.
Les mer