Espen Dyb Løvold
CEO for Fremtind Service AS
espen.dyb.lovold@fremtindservice.no

Richard Vogt
COO for Fremtind Service AS

Espen Reese
Interim CFO for Fremtind Service

Annette Jack
Leder kundeservice

Carl Inge Rødal
Leder for Teknologi og systemer

Jonas Steen
Leder for kvalitet- og organisasjonsutvikling 

Tone Hansen Finstad
Leder for kommunikasjon og marked