Skal du avslutte en AutoPASS avtale for noen som har gått bort, er det enkleste å kontakte oss via kontaktskjema. For å gjøre prosessen mest mulig effektiv, kan du legge ved en skifteattest som viser din relasjon til avdøde og hva du har tilgang til å gjennomføre.

Merk at du ikke kan overta AutoPASS-avtalen til noen andre, eller ta i bruk en brikke som tilhører noen andre. Avtalen er personlig, og bombrikken er knyttet til en bil sitt registreringsnummer.

Skifteattest 
Kontaktskjema