Har du betalt depositum for bombrikken din ved inngåelse av AutoPASS avtale, vil du få resterende depositum igjen når du avslutter avtalen din. 

Fra 1.11.23 gikk vi bort fra depositum og over til brikkeabonnement. Brikkeabonnement på 5 kr blir trukket fra depositumet ditt hver måned. Etter 40 måneder vil depositumet være brukt opp, og du faktureres deretter 5 kroner i måneden.