AutoPASS avtale og bombrikke koster bare 5 kroner per måned (fire kroner + mva). Et brikkeabonnement dekker kostnader til kjøp, utsendelse og utbytting av bombrikken din. 

Med Brikkeabonnementet vil man bli belastet for alle bombrikker som ikke er avsluttet. Det betyr at aktive eller midlertidig inaktive bombrikker vil bli belastet 5 kr. månedlig.