• Logg inn
  • Velg "Fakturaer" øverst på siden.
  • Under "Ubetalte" ser du dine ubetalte fakturaer.
  • Du kan se fakturanummer, forfallsdato, beløp og avtalenavn.
  • Velg "Se detaljer" for å se betalingsdetaljer.

Mangler fakturaen KID nummer, kan dette være fordi du har avtalegiro, da trekkes beløpet automatisk fra din konto.