Fair Collection AS er vår samarbeidspartner. Fair sender ut inkassovarsel og inkassokrav på vegne av Fremtind Service.