Det finner du under "utslipp og miljøklasse" på Statens vegvesen sine nettsider.

Sjekk oppslysninger hos Statens vegvesen