Det kan være flere årsaker til en tilbakebetaling. Her er de mest vanlige: 

  • Betaling gikk ikke gjennom, ofte fordi KID-nummeret er feil. Pengene blir automatisk tilbakebetalt. 
  • Faktura har blitt betalt to ganger. Da blir nummer to automatisk tilbakebetalt. 
  • Det er betalt for mye på faktura, da vil pengene krediteres.