Motorsykkel, mopeder og ATV som er registrert som firehjulssykkel er fritatt for betaling og trenger ikke bombrikke.

ATV som er registrert som traktor har ikke fritak. 

Veteranbiler eller andre norskregistrerte biler med korte registreringsnummer har ikke fritak og er pålagt å ha bombrikke.