Gå til bompengeselskapenes egne nettsider for oversikt over bomprosjekter og priser, eller bruk vår bompengekalkulator for å se hva turen koster. Bomprosjekter og takster blir vedtatt av Stortinget. 

Her finner du bompengeselskapenes egne nettsider

Bompengekalkulator