Månedstaket gjelder pr. kalendermåned, mens vi fakturerer etter hvor mye du kjører. Vi fakturerer maksimalt én gang per måned, per bil. Hvis summen er lav, kan det gå lengre tid mellom hver faktura. Månedstaket kan derfor ses på flere fakturaer. Bestiller du bombrikke i midten av en måned, kan det hende du ikke oppnår månedstak den første måneden. 

Med fordelen timesregel betaler du kun for én bompassering i ett område innen en gitt tid. Timesregel kan være mellom 1-3 timer, og det er bomselskapene som bestemmer tid og pris for passeringen. 

Hvis du har flere bompasseringer i ett område som har timesregel, betaler du kun for en passering med 20 % rabatt. Resten av passeringene som er gjort innenfor timesregelen er registrert med pris på 0 kr. Det er ikke nødvendigvis den første passeringen du betaler for.

Les mer