Nei, bompenger går utelukkende til utbygging og utvikling av vei og gode trafikkløsninger. 

Det er bomselskapene som drifter bomstasjonene og veiprosjektene. Vi er en AutoPASS utsteder som gir deg rabatter og fordeler gjennom bombrikken din. Endringen vår innføres på grunn av økte kostnader ved kjøp og utsendelse av bombrikker. Den nye abonnementsprisen på 5 NOK dekker utgiftene vi har i forbindelse med dette. Fordelene med AUTOPASS-abonnement er store, og man sparer i snitt 1200 kr i året på rabatter. I tillegg kommer effekten av elbilfordeler, månedstak og timesregler.