Fra 02.05.24 starter Ferde innkrevingen i en ny bomstasjon på fv. 565 Soltveit. Det er fra tidligere 4 bomstasjoner tilknyttet Nordhordlandspakken, med innkreving i begge retninger. Les mer om bomstasjonen og pris på Ferde sine nettsider. 

Les mer