Fra 14. juni 2024 kl 00:00 justerer BPS Nord takstene etter utviklingen av konsumprisindeksen (KPI), i tråd med vedtak for bypakke Harstad Prop 99 S (2020-2021). Les mer på BPS Nord sine nettsider.

Les mer