Fra 14. juni justerer Ferde bompengetaksten for ferjestrekningen E39 Mortavika - Arsvågen. Samtidig blir rabatten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe AP1 og MC redusert fra 50 til 30 prosent. I de andre takstgruppene er rabattene for nullutslippskjøretøy fremdeles 50 prosent.

Les mer på Ferde sine nettsider