Fra 14. juni øker Ferde bompengetakstene i bomstasjonene E39 Endlausmarka, fv. 583 Bahus og fv. 153 Nordvik. Samtidig reduseres rabatten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 fra 50 til 30 prosent etter fratrekk av brikkerabatt. Øvrige rabatt- og fritaksordninger videreføres.

Les mer på Ferde sine nettsider