Fra 1. juni 2024 kl 00:00 justerer BPS Nord takstene etter utviklingen av konsumprisindeksen (KPI), i tråd med vedtak for Vegpakke Harstad Prop 204 S (2020-2021). Samtidig justeres rabatten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1. Les mer på BPS Nord sine nettsider.

Les mer