Den 21. juni justeres bompengetakstene i Kvinnheradpakken. Innkrevingen skjer på ferjesambandene i Kvinnherad, bortsett fra på strekningene Varaldsøy-Gjermundshavn og Matre-Skånevik. Rabatt- og fritaksordninger videreføres. 

Les mer på Ferde sine nettsider