Fra 14. juni justerer Ferde bompengetakstene i bomstasjonene til Nordhordlandspakken. Rabatt- og fritaksordninger videreføres. 

Les mer på Ferde sine nettsider