Den 21. juni starter bompengeinnkrevingen for Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 i de eksisterende bomstasjonene. Rabatt- og fritaksordninger videreføres. 

Les mer på Ferde sine sider