1. februar øker Vegamot takstene for prosjektene Miljøpakken Trondheim, Fv17-720 Dyrstad Sprova Malm og E6 Ulsberg Melhus. Les mer om kunngjøringen på Vegamot sine sider.

Les mer